saltar
logo
trees
canoe
canoe

A la plana d'activitats descripció tècnica.

La Seguretat

Creada des del primer moment per a tot tipus de col·lectius, i pensant especialment en els grups escolars, estem dotant constantment a la nostra escola esportiva de totes les mesures preventives possibles per garantir la seguretat dels participants i amb l’ajut d’un seleccionat equip de monitors, convertiran el Parc en un lloc idoni per viure les vostres primeres aventures.

*Equipaments dels Usuaris i Materials de les Instal·lacions Homologats.
*Monitors Experimentats, Acreditats i Titulats en les diverses especialitats.
*Delimitació i Senyalització de les Zones d’Activitats
*Senyalització Aèria Tirolina Gran
*Delimitació i Senyalització del Límit de Navegació
*Delimitació i Senyalització de la Zona de Bany
*Protecció Caiguda de Pedres Tirolina Gran
*Assegurança d’Accidents Individuals (MUSSAP)
*Assegurança de Responsabilitat Civil (MUSSAP)